Účetnictví v praxi

Kurz Účetnictví v praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro mírně pokročilé a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech. Výhodou tohoto kurzu je zvýhodněná cena.

Nejbližší termíny:

Začíná Typ Učebna

10. 09.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

14. 09.

víkendový

Rytířská 24, Praha 1

08. 10.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

05. 11.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu


Komu je kurz určen, doporučené vstupní znalosti

Kurz Účetnictví v praxi je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, stejně jako těm, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví. 

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


Náplň kurzu

Kurz je složen ze dvou modulů - Základy účetnictví a Účetnictví pro mírně pokročilé.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví,
 • Právní úprava účetnictví,
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva),
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení,
 • Náklady a výnosy,
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou,
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, slevy, DPH,  
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení,
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace,

Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd, 
 • Cestovní náhrady a stravenky,
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace, 
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry, 
 • Pohledávky a závazky ke společníkům,
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku,
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené,
 • Analytická a podrozvahová evidence,
 • Vnitropodniková směrnice v účetnictví,
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období,
 • Dohadné položky,
 • Rezervy, 
 • Opravné položky

Délka kurzu

60 vyučovacích hodin (á 45 minut)


knihy Účtový rozvrh a Účetnictví podnikatelůBonus pro účastníky kurzu

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

 • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
 • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů. 


Související kurzy

Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů Účetnictví pro pokročiléZáklady daní nebo Mzdy v praxi.

Nebo zvolte komplexní kurz Účetnictví komplet, který obsahuje moduly jak Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, tak Účetnictví pro pokročilé.

Podívejte se na naší nabídku účetních akreditovaných kurzů.

Certifikát o absolvování

Absolvováním kurzu automaticky získáte certifikát a další bonusy:

 • Podporu po ukončení kurzu
 • Přístup do uzavřené Facebook skupiny
 • Slevu na další školení
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

Termíny kurzu

Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

Po přihlášení získáte detailní informace jak uhradit kurz, případně pokyny pro platbu přes Úřad práce. Po zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

Datum Místo Cena Poptat

10. 9 - 26. 9 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 10., 11., 13., 14. a 17.09. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 21., 24., 25. a 26.09. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

14. 9 - 20. 10 - víkendový

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 14., 21. a 28.09. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 15., 22. a 29.09. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví a procvičování) + 5., 12. a 19.10. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 6., 13. a 20.10. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé a procvičování)

08. 10 - 24. 10 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 8., 9., 11., 12. a 15.10. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 18., 19., 22., 23. a 24.10. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

05. 11 - 21. 11 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 5., 6., 8., 9. a 12.11. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 15., 16., 19., 20. a 21.11. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.

<