Účetnictví v praxi

Kurz Účetnictví v praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro mírně pokročilé a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech. Výhodou tohoto kurzu je zvýhodněná cena.

Nejbližší termíny:

Začíná Kurz Učebna

02. 2

víkendový

Rytířská 24, Praha 1

12. 2

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

12. 2

odpolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu


Komu je kurz určen, doporučené vstupní znalosti

Kurz Účetnictví pro praxi je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, stejně jako těm, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví. 

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


Náplň kurzu

Kurz je složen ze dvou kurzů - Základy účetnictví a Účetnictví pro mírně pokročilé.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví
 • Právní úprava účetnictví
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva)
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení
 • Náklady a výnosy
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, úhrada platební kartou
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy; reklamace, slevy  
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace

Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd, 
 • Cestovní náhrady a stravenky
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů a silniční daň, dotace 
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry 
 • Pohledávky a závazky ke společníkům
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky 
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené
 • Daňová uznatelnost nákladů
 • Účetní závěrka

Délka kurzu

60 vyučovacích hodin (á 45 minut)


knihy Účtový rozvrh a Účetnictví podnikatelůBonus pro účastníky kurzu

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

 • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
 • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů. 


Související kurzy

Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů Účetnictví pro pokročiléZáklady daní nebo Mzdy v praxi.

Nebo zvolte komplexní kurz Účetnictví komplet, který obsahuje jak Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, tak Účetnictví pro pokročilé.

Osvědčení o rekvalifikaci

Absolvováním kurzu automaticky získáte certifikát a další bonusy:

 • Podporu po ukončení kurzu
 • Přístup do uzavřené Facebook skupiny
 • Slevu na další školení
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

Termíny kurzu

Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

Po přihlášení vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

Datum Místo Cena Poptat

02. 2 - 10. 3 - víkendový

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 2., 9. a 16.02. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 3., 10. a 17.02. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví) + 23.02., 2. a 9.03. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 24.02., 3. a 10.03. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé)

12. 2 - 28. 2 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.2.2018 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 23. a 26., 27., 28.2.2018 (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

12. 2 - 28. 2 - odpolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.2.2018 (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 22., 23. a 26., 27., 28.2.2018 (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

12. 3 - 28. 3 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.3.2018 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 23. a 26., 27., 28.3.2018 (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

12. 3 - 28. 3 - odpolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.3.2018 (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 22., 23. a 26., 27., 28.3.2018 (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

09. 4 - 25. 4 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 9., 10., 12., 13. a 16.04. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 19., 20., 23., 24. a 25.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

09. 4 - 25. 4 - odpolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 9., 10., 12., 13. a 16.04. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 19., 20., 23., 24. a 25.04. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

20. 4 - 26. 5 - víkendový

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 20., 27.04. a 4.05. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 21., 28.04 a 5.05. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví) + 11., 18. a 25.05. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 12., 19. a 26.05. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé)

14. 5 - 30. 5 - odpolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 16., 18. a 21.05. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 24., 25., 28., 29. a 30.05. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

14. 5 - 30. 5 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 16., 18. a 21.05. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 24., 25., 28., 29. a 30.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

11. 6 - 27. 6 - dopolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 11., 12., 14., 15. a 18.06. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 21., 22., 25., 26. a 27.06. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

11. 6 - 27. 6 - odpolední

Praha

8 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 11., 12., 14., 15. a 18.06. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 21., 22., 25., 26. a 27.06. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.