Účetnictví komplet

Kurz Účetnictví komplet spojuje kurzy Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé a Účetnictví pro pokročilé a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech. Výhodou tohoto kurzu je zvýhodněná cena.

Nejbližší termíny:

Začíná Kurz Učebna

02. 2

víkendový

Rytířská 24, Praha 1

12. 2

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

12. 2

odpolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu

Komu je kurz určen, doporučené vstupní znalosti

Kurz Účetnictví komplet je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, tak i mírně pokročilým, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví. 

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


Náplň kurzu

Kurz je složen ze tři kurzů - Základy účetnictví,  Účetnictví pro mírně pokročilé a Účetnictví pro pokročilé.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:


Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví
 • Právní úprava účetnictví
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva)
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení
 • Náklady a výnosy
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, úhrada platební kartou
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy; reklamace, slevy  
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace


Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd, 
 • Cestovní náhrady a stravenky
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů a silniční daň, dotace 
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry 
 • Pohledávky a závazky ke společníkům
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky 
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené
 • Daňová uznatelnost nákladů
 • Účetní závěrka


Účetnictví pro pokročilé

 • Odložený daňový závazek
 • Postoupení a odpisy pohledávek
 • Účtování při vzniku nové společnosti
 • Peněžní a nepeněžní vklady do společnosti 
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu
 • Podrozvahová evidence
 • Účetní operace v souvislosti s DPH – dodatečné opravy a slevy, úprava odpočtu, poměrný a krácený koeficient
 • Účetní operace v souvislosti s majetkem – technické zhodnocení drobného majetku, následný odpočet DPH, poměrný nárok na DPH; úroky z úvěru na pořízení majetku; dotace na pořízení majetku; dary
 • Opravy chyb minulých let

Délka kurzu

78 vyučovacích hodin (á 45 minut)

 

knihy Účtový rozvrh a Účetnictví podnikatelů

Bonus pro účastníky kurzu

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

 • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
 • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů. 


Související kurzy

Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů  Základy daní nebo Mzdy v praxi.

Osvědčení o rekvalifikaci

Absolvováním kurzu automaticky získáte certifikát a další bonusy:

 • Podporu po ukončení kurzu
 • Přístup do uzavřené Facebook skupiny
 • Slevu na další školení
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

Termíny kurzu

Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

Po přihlášení vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

Datum Místo Cena Poptat

02. 2 - 24. 3 - víkendový

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 2., 9. a 16.02. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 3., 10. a 17.02. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví) + 23.02., 2. a 9.03. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 24.02., 3. a 10.03. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 16. a 23.03. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro pokročilé) + 17. a 24.03. 2018 (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro pokročilé)

12. 2 - 08. 3 - dopolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.2. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 23., 26., 27. a 28.2. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 6., 7. a 8.3.2018 (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé)

12. 2 - 08. 3 - odpolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.2. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 22., 23., 26., 27. a 28.2. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 6., 7. a 8.3.2018 (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé)

12. 3 - 05. 4 - dopolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.3. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 23., 26., 27. a 28.3. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 3., 4. a 5.4.2018 (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé)

12. 3 - 05. 4 - odpolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.3. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 22., 23., 26., 27. a 28.3. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 3., 4. a 5.4.2018 (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé)

09. 4 - 10. 5 - dopolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 9., 10., 12., 13. a 16.04. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 19., 20., 23., 24. a 25.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 2., 3. a 10.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé)

09. 4 - 10. 5 - odpolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 9., 10., 12., 13. a 16.04. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 19., 20., 23., 24. a 25.04. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 2., 3. a 10.05. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé)

20. 4 - 09. 6 - víkendový

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 20., 27.04. a 4.05. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 21., 28.04 a 5.05. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví) + 11., 18. a 25.05. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 12., 19. a 26.05. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1. a 8.06. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro pokročilé) + 2. a 9.06. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro pokročilé)

14. 5 - 06. 6 - odpolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 16., 18. a 21.05. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 24., 25., 28., 29. a 30.05. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 4., 5. a 6.06. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé)

14. 5 - 06. 6 - dopolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 16., 18. a 21.05. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 24., 25., 28., 29. a 30.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 4., 5. a 6.06. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé)

11. 6 - 12. 7 - dopolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 11., 12., 14., 15. a 18.06. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 21., 22., 25., 26. a 27.06. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 10., 11. a 12.07. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé)

11. 6 - 12. 7 - odpolední

Praha

10 900 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 11., 12., 14., 15. a 18.06. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 21., 22., 25., 26. a 27.06. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 10., 11. a 12.07. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé)

Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.