Produkty v kategorii Účetnictví

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy 001 až 023.

399,00

Podvojné účetnictví a účetní závěrka – Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2019.

589,00

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.

649,00

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019.

69,00

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.

192,00

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018

Publikace přináší komplexní přehled prací, které je nutno udělat při sestavení účetní závěrky.

98,00

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2018 - 1. díl

Sbírka obsahuje úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

149,00

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2018 - 2. díl

Sbírka obsahuje úlohy na procvičení, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

149,00

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2019

Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady, který lze zpracovat jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví.

155,00

Základy účetnictví - pracovní sešit 2018

Jedná se o pracovní sešit, který na úvod každé kapitoly obsahuje shrnutí teorie a na něj navazují řešené příklady a úlohy.

169,00