Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2021

DOPORUČUJEME

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.

Nakladatelství: Anag
Autor: Ing. Jaroslav Jindrák
Vydáno: leden 2021
Počet stran: 304
ISBN: 978-80-907468-2-4

Ukázka v PDF: Sbírka souvztažnosti

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

399,00 Kč
cena s DPH 359,00 Kč

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele, 2021

Praktický pomocník pro nejrůznější organizace

Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace v novém rozšířeném, upraveném a doplněném vydání. Je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.).


Související produkty

AnagAbecedaPodnikatelu.jpg

669,- 602,- Kč

AnagPURynes.jpg

619,- 557,- Kč

Sagit - Úplné znění 1348 - Vzorová účtová osnova 2020

69,- 62,- Kč

Sagit - UZ1412 - Účetnictví podnikatelů 2021

99,- 89,- Kč