Podmínky akreditace

Všechny rekvalifikační kurzy máme akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Akreditace jsou vydávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za velmi přísných kritérii, které VVkurzy splňuje.

Podmínky úspěšného absolvování akreditovaného kurzu

  • minimálně středoškolské vzdělání
  • splnění aspoň 80 % docházky
  • závěrečná zkouška aspoň na 80 %

Pokud nesplňujete podmínku minimálního středoškolského vzdělávání, kontaktujte nás, máme pro vás připravené většinu akreditovaných kurzů i s podmínkou minimálně základního vzdělání.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška trvá 2 hodiny. Splnění podmínky aspoň na 80 % všichni naši absolventi hravě zvládli. Dlouhodobý průměr úspěšnosti naších absolventů je 93 %! Jsme na tyto výsledky velice hrdi, jsou to zásluhy především vynikajících lektorů, perfektních studijních materiálů a velice přátelského prostředí.

A kdyby vám i přesto se nepovedlo napsat zkoušku hned napoprvé, u nás dostanete druhou šanci a zcela zdarma.

Osvědčení o rekvalifikaci

Po úspěšném ukončení akreditovaného kurzu dostane absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působnosti.

Akreditace