Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018

Publikace přináší komplexní přehled prací, které je nutno udělat při sestavení účetní závěrky.

Nakladatelství: Poradce
Autor: Ing. Jiří Koch
Vydáno: prosinec 2018
Počet stran: 128

Ukázka v PDF: Účetní uzávěrka

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

cena s DPH 98,00 Kč

PoradceUcetniUaverka.gif

Účetní závěrku sestavuje účetní jednotka za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Cílem účetní závěrky je poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici účetní jednotky, které jsou užitečné širokému okruhu uživatelů. Aby mohla být účetní závěrka sestavena jednotně, stanoví Ministerstvo financí pro jednotlivé typy účetních jednotek vyhlášky, kterými se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, včetně jejich příloh, a České účetní standardy. Publikace přináší komplexní přehled prací, které je nutno udělat při sestavení účetní závěrky.

Obsah:

  • Právní a věcný rámec účetní závěrky
  • Účetní zásady a principy
  • Vnitřní předpisy účetní jednotky
  • Rozsah a soustava vedení účetnictví a vykazování
  • Druhy účetních závěrek, účetní období
  • Příprava účetní závěrky
  • Komplex uzávěrkových prací
  • Účetní závěrka

Související produkty