Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2020

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.

Nakladatelství: Anag
Autor: Ing. Jaroslav Jindrák
Vydáno: leden 2020
Počet stran: 304
ISBN: 978-80-907468-1-7

Ukázka v PDF: Sbírka souvztažnosti

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

cena s DPH 399,00 Kč

AnagSbirkaSouvztaznosti.jpg

Praktický pomocník pro nejrůznější organizace

Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace v novém rozšířeném, upraveném a doplněném vydání. Je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.).


Související produkty