Produkty v kategorii Ostatní

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva.

129,00

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018.

599,00