Elektronická evidence tržeb 2020 – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu

Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní.

Nakladatelství: Anag
Autor: Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., Bc. Lucie Vondráková, DiS., Bc. Michala Vondráková
Vydáno: březen 2020
Počet stran: 216
ISBN: 978-80-7554-264-9

Ukázka v PDF: EET

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

cena s DPH 319,00 Kč

EET

Seznamte se s povinnostmi, které vám přináší EET

Cílem je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a o všech jeho důsledcích pro podnikání.

Podrobněji k obsahu publikace

V knize je zapracována novela zákona, kterou v září 2019 schválil Parlament a která zavádí změny v evidenci tržeb, zejména pak náhradní papírovou evidenci pro vymezenou skupinu podnikatelů. Novela zákona má účinnost od 1. 5. 2020, kdy bude spuštěna třetí a tedy poslední vlna, protože do ní budou zahrnuti všichni podnikatelé, kteří ještě tržby neevidují nicméně ten, kdo se rozhodne pro „papírovou evidenci“, může o povolení žádat již od 1. 2. 2020.

Podrobně jsou rozebrána témata jako:

  • kdo a od kdy musí evidovat tržby,
  • co znamená termín „evidovaná tržba“,
  • co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb,
  • časový harmonogram evidence tržeb,
  • subjekty vyloučené z evidence tržeb.

V neposlední řadě budou nastíněny změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s evidencí tržeb. Velká pozornost je věnována „papírové evidenci tržeb“ a její velké administrativní náročnosti. Zvláštní kapitola je věnována vybavení pro EET (hardware a software), evidenci tržeb bez internetu a sankcím spojeným s EET včetně rad, jak se jim vyhnout.


Související produkty