Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2020 s přehledy a komentáři změn

Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020.

Nakladatelství: Anag
Vydáno: leden 2020
Počet stran: 344
ISBN: 978-80-7554-248-9

Ukázka v PDF: Daňové zákony

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

cena s DPH 99,00 Kč

Daňové zákony

Legislativní změny pro rok 2020

Součástí této publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd.

Další obsažené předpisy

V knize jsou obsaženy nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. Zařazen je také zákon o evidenci tržeb, který je zásadně novelizován od 1. 5. 2020. Kromě plošného spuštění evidence tržeb na všechny obory podnikání bude zaveden tzv. off-line režim; součástí knihy je i výklad Finanční správy k této novince. Součástí je i ustanovení zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, jehož součástí je také úprava daní z příjmů ve vztahu ke Spojenému království.


Související produkty