Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

DOPORUČUJEME

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Nakladatelství: Anag
Autor: Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda
Vydáno: říjen 2020
Počet stran: 960
ISBN: 978-80-7554-289-2

Ukázka v PDF: DPH 2020/2021 s komentářem

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

769,00 Kč
cena s DPH 692,00 Kč

DPH s komentářem

Novely zákona o DPH

Všechny tři novely zákona o DPH pro rok 2020 mají zhruba shodný význam. Jedná se o změny sazeb DPH zejména u služeb, přeřazení některých služeb do druhé snížené sazby 10 %, a to v rámci novely zákona o EET. Dále pak o novelu zákona o DPH v souvislosti se změnami některých zákonů v důsledku implementace daňových předpisů – EU, nejdůležitější změny se týkají přemístění zboží, uplatnění DIČ v obchodování uvnitř EU a také řetězových obchodů. Třetí novela zákona o DPH je v rámci zákona, kterým se mění daňový řád, zajímavé jsou změny navazující na daňový řád, jako jsou elektronická podání a záloha na nadměrný odpočet vztahující se na „nezpochybnitelnou“ část nadměrného odpočtu.

Metodické změny

Dále je touto novelou uskutečňována řada metodických změn, které se týkají nejdůležitějších změn v DPH, jak z titulu zejména novely daňového řádu, tak i z hlediska implementace přijatých předpisů EU.


Související produkty

AnagAbecedaDPH2019.jpg

699,- 629,- Kč

AnagDPHvTuzemsku.jpg

369,- 332,- Kč

Daň z příjmu s komentářem

979,- 881,- Kč

Průvodce OSVČ

389,- 350,- Kč

Daňová evidence 2019

429,- 386,- Kč

AnagOptimalizaceDPFO.jpg

349,- 314,- Kč

Daňové zákony

119,- 107,- Kč